Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 8

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 8

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 5

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 5

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 7

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 7

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 6

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 6

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 9

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 9

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 10

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 10

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 11

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 11

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.


Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 1

Cuộc sống xa hoa của nhà giàu Dubai 1

Những chiếc xe mạ vàng đỗ dọc các con phố, động vật hoang dã được coi như thú cưng, hay cảnh sát di chuyển bằng Ferrari là cảnh thường thấy ở Dubai.