Chuyện Kể Hằng Đêm – Em Bé Thông Minh

98,000VND 49,000VND

Bố kể chuyện, để gợi mở cho trẻ khả năng suy nghĩ, tư duy, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp; mẹ kể chuyện để mở ra cho trẻ thế giới chân thiện mỹ, để giúp trẻ có được cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc…